Yayın Yasağı tüm devletlerin olay tespit süreçlerinin sağlıklı ilerleyebilmesi amacıyla görsel ve işitsel medyaya geçici bir süre uyguladığı bir koruma şeklidir.
Dün yaşanan elim olayda ise yayın yasağının iki amacı vardır.

Öncelikli olarak Operasyonların selameti ve zanlıların medyadan bilgi edinerek saklandığı yerden kaçması ve farklı eylemlerde bulunmasının önüne geçmektir. Bu sayede hem güvenlik güçlerinin yapmış olduğu operasyonlar farklı maksatla yayınlanamaz ve teröristlerin iletişim ağı kısmen kesilmiş olur.
İkinci ana sebep ise toplumsal bilgi deformasyonunun önüne geçmektir. Malumunuz olayın gerçekleşmesi akabinde doğruluğu kesinleşmemiş birçok paylaşımla toplum panikletiliyor veya yanlış bilgi çok hızlı bir şekilde yayılıyor.
Özellikle Psikolojik manipülasyon amacında olan art niyetli medya kuruluşları ve kişilerin elindeki yanlış ve tahrik edici bilgilerden beslenen tüm yapıların kötü amaçları bu sayede engellenmiş olur.
Yani yayın yasağında ki ana amaç topluma bilgi akışı kesmenin aksine topluma yanıltıcı bilginin ulaşmasının önüne geçmektir. Bu sebeple belirli olayların yaşandığı dönemlerde toplumsal infiale sebebiyet verecek durumların engellemesi amacıyla bu tarz müdahalelerin doğal karşılanması gerekmektedir. Ayrıca doğru haber akışı sağlayan medya kanalları vasıtasıyla ilgili otoritelerin vereceği haber ve bilgileri takip etmek en doğrusudur.

Fatih Furkan AKKAYA